Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Phim Tan Bao Thanh Thien - Da Long Bao

Phim Tan Bao Thanh Thien - Da Long BaoTan Bao Thanh Thien - Da Long Bao

Biên đạo Lưu Lập Lập, Lý Sài Năng
Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Phó Nghệ Vĩ, Thiện Thiện, Đường Văn Long, Long Long, Hồ Tịnh
Production:: N/A
Phm của: Phim Hình Sự
Phim nước: Phim Trung Quốc
Độ dài: : 12 Tập
Năm sản xuất: 2007

Nội dung phim: Với sự hỗ trợ của mọi người cu�! ��i cùng Bao Chủng cũng đã giải oan cho Lý Phi vốn là mẹ ruột của vua Nhân Tông.Phim kể về Tân Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào Sau khi Lưu thái hậu và thái giám tổng quản Quách nghệ nhận tội, Vua Nhân Tông rước quí phi vào cung.Bộ phim Tân Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào Nào ngờ Lý Phi hạ lệnh bắt Bao Chủng phải trị tội vua Nhân Tông với tội danh bất hiếu. Nhưng từ cổ chí kim chưa có ai dám phạm thượng mà trị tội vua. Trước tình thế đó, Bao Chủng nghĩ ra cách "đả long bào" thay vua. Giúp mẹ con được đoàn tụ.

Từ đó trở đi Lý Thái Hậu vào cung, Triển Chiêu tiếp tục hỗ trợ Bao Chủng phá án Vua Nhân Tông phong làm tứ phẩm ngự tiền đới đao thị vệ và phong hiệu là Ngự Miêu. Ngũ thử ở đảo Hàm Không bất phục. Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường lẻn vào cung trộm đi miếng ngọc bội vua Nhân Tông luôn đeo trên mình để khiêu chiến với Triển Chiêu. Anh đơn thân độc mã tới đảo Hàm Không với võ nghệ và khí phách của mình. Anh đã thuyết phục được họ nhận tội quy án. Vua Nhân Tông khai ân cho họ lấy công chuộc tội. Hỗ trợ Bao Chủng điều tra vụ án kỳ lạ trong cung 20 năm trước: Linh Miêu Tráo Phụng.

Danh tiếng của nam hiệp Triển Chiêu vang danh khắp chốn giang hồ, kẻ xấu ai nấy khi nghe tên anh điều sợ. Lê dân bá tánh điều kính phục và ngưỡng mộ; anh biết được phủ Khai Phong có ông quan Bao Chủng thanh liên nghiêm chỉnh vì kính nể ông nên anh đã xin vào Phủ Khai Phong làm hộ vệ hỗ trợ phá án.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét